TENENIUM d.o.o. za arhitektonsko projektiranje i inženjerstvo je arhitektonski ured osnovan s ciljem ostvarenja funkcionalno i estetski promišljeno oblikovanih prostora s naglaskom na individualnom i kreativnom pristupu.


Arhitektonska rješenja ostavljaju dugoročan trag u prostoru i značajno utječu na svakodnevni život krajnjih korisnika, te jednom realizirana ne mogu se jednostavno prepravljati. Stoga prilikom izrade projekata nastojimo obuhvatiti sve želje i potrebe investitora, te ih preklopiti s pravilima arhitektonske struke i iskustvom u projektiranju zgrada različitih namjena, donijeti dodatnu vrijednost za klijenta i ostaviti pozitivan pečat u prostoru.

Naša poslovna filozofija je klijentima omogućiti cjelovito rješenje s jednog mjesta, te u suradnji s vanjskim suradnicima izraditi kompletnu tehničku dokumentaciju od idejnog do izvedbenog projekta, u skladu s njihovim željama, vizijama i potrebama. Pritom je naša odlika profesionalni odnos i kvaliteta pruženih usluga.

Osim ljepote stvaranja i oblikovanja arhitektonska struka podrazumijeva i kvalitetno i stručno informiranje stranaka o svim vrstama potrebnih projekata i ishođenju potrebnih dozvola za gradnju.

Svako promišljanje bilo kakvih aktivnosti od uređenja, diobe ili kupnje zemljišta za gradnju, do planiranja izgradnje novih ili pak uređenja postojećih životnih i radnih prostora moralo bi započeti: odlaskom arhitektu!

Arhitekt je kvalificiran i ovlašten za oblikovanje prostora, za tumačenje prostornih planova i propisa iz područja gradnje, te za ishođenje potrebnih dozvola za građenje. Posao arhitekta je osmisliti i voditi projekt kroz sve struke koje prate gradnju (pravna, geodetska, građevinska…).

Svaka dokumentacija za gradnju sadrži projekte različitih struka koji svi međusobno moraju biti usklađeni, za što je odgovoran glavni projektant – arhitekt.

Sofisticiranim računalnim tehnikama investitori mogu sada vidjeti svoj projekt u 3D prikazu i dok je još sve “na papiru” mijenjati mnoge varijante rješenja dok se ne dođe do onog pravog.

Međusobni odnos investitora i arhitekta je od neobične važnosti za uspjeh svakog projekta.

Ideja imena TENENIUM

Sjedište našeg ureda, grad Knin jedan je od najstarijih gradova u Hrvatskoj, ali i u Europi. Prvi put se u pisanim izvorima kao grad (poleis) spominje 7. godine prije Krista pod starim nazivom Ninia.

Intenzivna povijest ovog prostora ostavila je iza sebe brojne kulturno-povijesne znamenitosti, a posebno se ističe spomenik nulte kategorije - Kninska tvrđava – simbol kulture, grada Knina i ljepote srednjovjekovne arhitekture, jedna od najvećih srednjovjekovnih tvrđava u Europi.

Grad Knin se u prošlosti još nazivao raznim izvedenicama imena Tenen i Ninia, među kojima nam se spojem povijesne važnosti, estetike i sadašnje ljubavi prema gradu u kojem se nalazimo, najviše izdvojilo srednjovjekovno ime Tenenium.

Snovi-1